Concessió de subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 2023 de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 9 de maig de 2023 ha pres l’acord de concedir a l’Ajuntament del Far d’Empordà subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, en concret en el subprograma A3, de suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals, per import de 1.250€.