Concessió d’una subvenció per al projecte de connexió del carrer de Baix amb el Mirador de la Diputació de Girona

El president de la Diputació de Girona, en data 16 de maig de 2023, va dictar decret de concessió de subvenció fora de concurrència pública, per finançar el Projecte de connexió del carrer de Baix amb el Mirador, per import de 150.000 €, repartits en 75.000 € a l’anualitat 2023 i 75.000 € a l’anualitat 2024.