Atorgament de subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per la millora de la xarxa de subministrament d’aigua i digitalització dels sistemes de gestió.

L’ACA, en data 21/03/2024 va dictar Proposta de resolució provisional d’atorgament de les subvencions de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’actuacions per a la millora i renovació de les xarxes desubministrament d’aigua en baixa i per a la millora […]

Atorgament de subvenció de foment de l’ocupació per la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional del Servei d’Ocupació de Catalunya

El Servei d’Ocupació de Catalunya, per resolució del 21 de desembre de 2023 ha atorgat a l’Ajuntament del Far d’Empordà una subvenció de 31.782,64 euros que es destinarà a la realització d’un contracte formatiu per a l’obtenció de pràctica professional, en concret d’un lloc de treball de jardiner, amb una durada del contracte d’un màxim […]

Aprovació provisional del traçat de la N-II

“Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente como proyecto de trazado el proyecto deconstrucción: “Aumento de capacidad de la carretera N-II. Tramo: variante de Figueres – Pont de Molins” (Clave 12-GI-3720) y se ordena la incoación del expediente […]

1 2 3 4