Aprovació provisional del traçat de la N-II

“Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente como proyecto de trazado el proyecto deconstrucción: “Aumento de capacidad de la carretera N-II. Tramo: variante de Figueres – Pont de Molins” (Clave 12-GI-3720) y se ordena la incoación del expediente […]

Atorgament de subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07), per a l’any 2023 de DIPSALUT

El Consell Rector de Dipsalut, el dia 13 de juny de  2023, ha pres l’acord de resolució de de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07) per a l’any 2023, atorgant a l’Ajuntament del Far […]

Atorgament subvenció per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local de DIPSALUT per als anys 2023 i 2024.

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT, ha resolt la convocatòria de subvencions adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), anys 2023-2024, atorgant al Far d’Empordà un total de 4.272,45€ per a aquesta finalitat.

Concessió de subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 2023 de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 9 de maig de 2023 ha pres l’acord de concedir a l’Ajuntament del Far d’Empordà subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, en concret en el subprograma A3, de […]

Atorgament suport econòmic Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023 de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 18 d’abril de 2023 ha pres l’acord de concedir a l’Ajuntament del Far d’Empordà les subvencions següents, per import total de 55.179,91€, en el marc de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023: Despesa corrent: 36.967,35€ Camins: 900,00€ Secretaria Intervenció: 10.000,00€ […]

1 2 3