Atorgament de subvenció de foment de l’ocupació per la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional del Servei d’Ocupació de Catalunya

El Servei d’Ocupació de Catalunya, per resolució del 21 de desembre de 2023 ha atorgat a l’Ajuntament del Far d’Empordà una subvenció de 31.782,64 euros que es destinarà a la realització d’un contracte formatiu per a l’obtenció de pràctica professional, en concret d’un lloc de treball de jardiner, amb una durada del contracte d’un màxim […]

Aprovació provisional del traçat de la N-II

“Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente como proyecto de trazado el proyecto deconstrucción: “Aumento de capacidad de la carretera N-II. Tramo: variante de Figueres – Pont de Molins” (Clave 12-GI-3720) y se ordena la incoación del expediente […]

Atorgament de subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07), per a l’any 2023 de DIPSALUT

El Consell Rector de Dipsalut, el dia 13 de juny de  2023, ha pres l’acord de resolució de de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07) per a l’any 2023, atorgant a l’Ajuntament del Far […]

1 2 3