Alerta per sequera

Degut a la fase d’entrada per SEQUERA els informem de les restriccions aprovades per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) en la resolució ACC/3687/2022, del 22 de novembre de 2022

Atorgament de subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07), per a l’any 2022 de DIPSALUT

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 7 de juny de 2022, ha pres l’acord de resolució de de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07) per […]

Atorgament de subvenció per al foment de l’activitat física i l’esport de les comarques gironies 2022 de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 21 de juny de 2022, ha pres l’acord d’atorgarment de la concessió de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, entre les quals hi […]

Atorgament suport econòmic Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 3 de maig de 2022 ha pres l’acord de concedir a l’Ajuntament del Far d’Empordà les subvencions següents, per import total de 55.179,91€, en el marc de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022: Despesa corrent: 36.967,35€ Camins: 900,00€ Secretaria Intervenció: […]

1 2 3