Atorgament subvenció Fons Econòmic de caràcter extraordinari de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 9 de maig de 2023 ha pres l’acord de concedir a l’Ajuntament del Far d’Empordà un total de 22.184,92€ per destinar-lo a despeses corrents, en el marc del Fons Econòmic Extraordinari de l’any 2023.