Atorgament suport econòmic Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023 de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 18 d’abril de 2023 ha pres l’acord de concedir a l’Ajuntament del Far d’Empordà les subvencions següents, per import total de 55.179,91€, en el marc de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023:

  • Despesa corrent: 36.967,35€
  • Camins: 900,00€
  • Secretaria Intervenció: 10.000,00€
  • Cultura: 6.523,65€
  • Noves tecnologies: 788,91€