Atorgament de subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07), per a l’any 2023 de DIPSALUT

El Consell Rector de Dipsalut, el dia 13 de juny de  2023, ha pres l’acord de resolució de de la convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07) per a l’any 2023, atorgant a l’Ajuntament del Far d’Empordà un total de 3.168,60€ per a la promoció de la salut i d’hàbits saludables, mitjançant la realització de tallers de memòria, gimnàs i classes de català.