Atorgament de subvenció de la Campanya Del Pla a l’Acció 2022-2023 de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el 2 d’agost de 2022 va concedir a l’Ajuntament del Far d’Empordà la subvenció per import de 576€ per dur a terme la gestió energètica municipal.