Atorgament de subvenció en espècie de material informàtic per ajuntaments de fins a 20.000 habitants de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el dia 23 de gener de 2024, va prendre l’acord d’atorgar a l’Ajuntament del Far d’Empordà una subvenció en espècie de material informàtic composat per portàtils, pantalles i llicències Microsoft 365.