Atorgament de subvenció de foment de l’ocupació per la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional del Servei d’Ocupació de Catalunya

El Servei d’Ocupació de Catalunya, per resolució del 21 de desembre de 2023 ha atorgat a l’Ajuntament del Far d’Empordà una subvenció de 31.782,64 euros que es destinarà a la realització d’un contracte formatiu per a l’obtenció de pràctica professional, en concret d’un lloc de treball de jardiner, amb una durada del contracte d’un màxim de 12 mesos.