Atorgament de concessió d’ajuts per a la programació d’espectacles d’arts en viu de caràcter professional en municipis de fins a 1.000 habitants

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit un ajut per import de 4.500€ a l’Ajuntament del Far d’Empordà per la realització d’espectacles d’arts en viu, en el marc de la Festa de la Gent Gran i la Festa d’Estiu del municipi.