Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 19 del PGOU del Far d’Empordà

Es pot consultar en el següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1ySbQmC5k6tRrwgeZ8gdeVLWjAyw1T2CW/view?usp=sharing