Edictes

Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 10208 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 218-0 Edicte: 9426 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 217-0 Edicte: 9539 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Exercici: 2023 Bop: 184-0 Edicte: 7899 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental sotmesa a avaluació ambiental simplificada (Exp. X2023000126)
Exercici: 2023 Bop: 166-0 Edicte: 7314 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 145-0 Edicte: 6240 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Contractació de personal laboral temporal per màxima urgència
Exercici: 2023 Bop: 144-0 Edicte: 6187 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 134-0 Edicte: 5636 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Contractació i/o nomenament de personal per màxima urgència
Exercici: 2023 Bop: 105-0 Edicte: 4444 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 104-0 Edicte: 4397 AJUNTAMENT DEL FAR D'EMPORDÀ - Exposició pública del Projecte d'actuació específica per a la instal·lació d'una planta de compostatge