Urbanisme

Plantejament vigent


Figura planejament Data aprovació Data publicació
Pla General d’Ordenació Urbana 19 de novembre de 2001 5 de febrer de 2002
Pla Parcial d’Ordenació del Sector Les Pedroses 19 de novembre de 2001 5 de febrer de 2002
Modificació del Pla Parcial d’Ordenació del Sector Les Pedroses 29 de juny de 2006 22 d’agost de 2006
Pla Parcial del Sector Ce2 5 de març de 2008 23 d’abril de 2008
Modificacions puntuals del Pla General d’Ordenació 30 de setembre de 2009 3 de novembre de 2009
Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies 4 de novembre de 2009 16 de desembre de 2009
Modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector Ce2 21 de juliol de 2010 15 d’octubre de 2010
Pla director Urbanístic del Sistema Urbà de Figueres 11 de novembre de 2010 24 de novembre de 2010
Modificació del Pla Parcial del Sector Ce2 22 de gener de 2015 17 de març de 2015