Informació al contribuent

GESTIÓ I RECAPTACIÓ D’IAE, IBIR, IBIU, IVTM, AIGUA, ESCOMBRARIES, CEMENTIRI

 • Organisme: XALOC
 • Adreça: Carrer Nou, 48 – 17600 Figueres
 • Telèfon: 972 503 088
 • E-mail: altemporda@xalocgirona.cat
 • Horari: De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h
 • Gestió:
IAE Impost d’Activitats Econòmiques
IBIR Impost Béns Immobles Rústics
IBIU Impost Béns Immobles Urbana
IVTM Impost Vehicles Tracció Mecànica
AIGUA Taxa pel subministrament d’aigua
ESCOMBRARIES Taxa per a la recollida d’escombraries
CEMENTIRI Taxa pels serveis de conservació del cementiri

GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE LES TAXES MUNICIPALS

 • Organisme: Ajuntament de El Far d’Empordà
 • Gestió: Dret de connexió d’aigua
 • Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 1 – 17469 El Far d’Empordà
 • Telèfon: 972 511 108
 • E-mail: far@far.cat
 • Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 10.00 h a 13.30 h

GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE LA RESTA D’IMPOSTOS

 • Organisme: CCAE (Consell Comarcal de l’Alt Empordà)
 • Adreça: Carrer Nou, 48 – 17600 Figueres
 • Telèfon: 972 503 088
 • E-mail: consell@altemporda.cat
 • Horari: De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h