Municipi

El municipi del Far d’Empordà està situat al bell mig de la plana de l’Empordà, a la riba dreta del riu Manol, a llevant de la capital de comarca, Figueres. El terreny és sensiblement planer si bé presenta una petita, però significativa elevació de 44 m on es troba el nucli urbà. Més cap al sud del nucli hi trobem el barri de Les Olives.

El municipi té una extensió de 916,16 Ha i limita al nord i a l’oest amb Figueres, a l’est amb Vila-sacra i Fortià, al sud amb Vilamalla.

El terme municipal és travessat per diversos camins que concorren al nucli urbà i, des d’aquest, s’estenen pel territori de forma radial. Aquesta confluència de camins que menen cap a Vilatenim, Vilabertran, Siurana, Vilamalla, Santa Llogaia d’Alguema, Vila-sacra, Fortià i Figueres segur que té a veure amb l’existència del Castell del Far datat al segle XIII i que tot i ser de caràcter menor, comportava un cert control del territori més immediat.

L’activitat principal del Far d’Empordà ha estat directament relacionada amb l’agricultura, especialment amb el conreu de cereals de secà. L’activitat ramadera es va anar implantant anys enrere i encara conserva una notable activitat. Aquesta tipologia d’activitat ha marcat el paisatge del Far d’Empordà, on s’observen al voltant del nucli, camps de conreu i uns quants masos i molins.

Anteriorment al seu territori tenia la presència de petits pantans i estanys d’aigua que es van dessecar per tal d’habilitar els que avui són camps de cultiu apropiats per al desenvolupament de l’agricultura principalment d’oliveres que reben reg de canals que condueixen aigua que prové l’embassament de Boadella. L’altra part de la població que no es dedica a l’agricultura, es dedica a la ramaderia principalment porcina i vacuna.