Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica: informació d’interès per a la ciutadania

Com sabeu, enguany s’implantarà el nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un tribut de fiscalitat verda la recaptació del qual es destinarà íntegrament a accions de millora de l’entorn i del transport públic, a fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i a impulsar la mobilitat sostenible, […]

1 2 3